Välkommen till Kodakademin Säffle – där barn och unga kan lära sig programmera

Intresset för datorer, surfplattor och modern teknik är rekordhögt bland barn och ungdomar. Samtidigt saknas bra möjligheter att lära sig att skapa på dem – istället för att bara använda dem. Askås I&R har därför startat Kodakademin i Säffle.

Världen behöver programmerare!

Enligt EU-kommissionen kommer vi år 2020 i Europa att sakna 1 000 000 programmerare. För tillfället går ca 140 000 ungdomar mellan 15-24 år arbetslösa, enligt SCB.

Askås I&R finns och verkar i Säffle sedan 1997. På Askås arbetar man i huvudsak med programmering och produktutveckling för webben. Askås ser ett stort behov av utveckling av kunskaper inom samhället i stort, och har ett intresse av att bidra till och stimulera barn och unga att se programmering som en möjlig väg.

Kodakademin Säffle - för barn och unga

Askås driver ”Kodakademin Säffle”, på ideell basis. Med denna är målet att på ett lekfullt sätt stimulera barn och ungas intresse för programmering och bidra till en nyfikenhet att skapa och programmera med modern teknik.

Genom att få prova på att skapa ett spel och inte bara spela det och att utveckla en app istället för att bara ladda ner den så skapas förutsättningar och grogrund för barn och unga att se olika möjligheter, att utvecklas, och på lite sikt se kodning som en potentiell framtida karriärväg.